Su Arıtma Kimyasalları

 

SARF MALZEMELER

 • AKTİF KARBON
 • ANTİSKALANT
 • ARSENİK REÇİNESİ
 • BİRM
 • DEMİR MANGAN MİNERALİ
 • DOLOMİT
 • KUARTZ KUM
 • MEMBRAN TEMİZLEME KİMYASALI
 • NİTRAT REÇİNESİ
 • YUMUŞATMA REÇİNESİ
 • MIX-BED REÇİNESİ
 • SIVI KLOR
 • SİLİPHOS
 • TABLET TUZ

 

 

Su Arıtma Kimyasalları

İçilmesinde, kullanılmasında veya çevreye bırakılmasında (atık su) sakınca bulunan suların, kirletici parametrelerinden arındırılmasına "Su Arıtma" denir.

Su arıtma sistemlerinin sarf kimyasallarını  KORDON Kimya Ltd.Şti. stoklarında yeterli miktarda bulundurmaktadır. Her zaman kaliteden yana olduğundan bu düşünceyi su arıtma kimyasallarında da göstermektedir.

 

Aktif Karbon

Aktif Karbon, suda bulunan mineralleri muhafaza ederek, suda renk, tat ve kokuya neden olabilecek organik maddeleri ve klor bileşiklerini adsorbe eder. Periyodik olarak 6 ayda bir kez mutlaka değiştirilmelidir. Aktif Karbon minerali değişimi  zamanında yapılmaz ise bakteri üremesine sebebiyet verir. Bu sebeple mineralin düzenli olarak değişimi yapılmalıdır.


Ambalaj ve Depolama: Aktif Karbon minerali 25 kg lık paketlerde ambalajlanır. Kapalı ortamlarda depolanmalıdır.

Reçine

Yumuşatma sistemlerinde suda bulunan Ca++ ve Mg++ iyonları gıda tüzüğüne uygun  katyonik bir reçine vasıtası ile alınarak yumuşak su elde edilmesi sağlanır. Katyonik reçine yaklaşık olarak 3-4 yıl sonunda mutlaka değiştirilmelidir. Bu sürenin aşılması durumunda mineral sertlik giderme özelliğini kaybetmiş olacaktır. Bu sebeple mineralin düzenli olarak değişimi yapılmalıdır.


Ambalaj ve Depolama: Katyonik Reçine minerali 25 litrelik paketlerde ambalajlanır. Kuru ve kapalı ortamlarda depolanmalıdır.

Dolomit

Ters ozmoz çıkışında tüm minerallerinden arınmış olan suya kontrollü olarak mineral kazandırarak tatlandırmak ve pHını yükseltmek için dolomit minerali kullanılır.

Dolomit minerali eksildikçe ilavesi yapılmalı, periyodik olarak 6 ayda bir kez ise dolomitin tamamı boşaltılarak alt çakılı ile birlikte değiştirilmelidir.

Ambalaj ve Depolama: Dolomit minerali 25 kg lık çuvallarda ambalajlanır. Mineral orjinal ambalajında oda sıcaklığında depolanır. Asit ile temasından kaçınılmalıdır.

 

Antrasit

Çok katmanlı kum filtrasyon sistemlerinde katman sayısını artırmak ve mikron aralığını küçültmek amcı ile kullanılır. Kum  filtresinin medyaları yaklaşık olarak 3-4 yıl sonunda yapılır bu sürede antrasit değişimide yapılmalıdır.

Mineralin değişimin zamanında yapılmaması durumunda mineral tanecik boyutlarında küçülmeler, kırılmalar meydana gelir. Bu deformeler sistemin sağlıklı filtrasyon yapamamasına neden olur. Bu sebeple mineralin düzenli olarak değişimi yapılmalıdır.


Ambalaj ve Depolama: Kuartz minerali 25 kg lık çuvallarda ambalajlanır. Mineral orjinal ambalajında depolanmalıdır.

Kuartz Minerali

Filtrasyon sistemlerinde tank içinde yatak görevi görür. Kuartz mineralleri 1-3, 3-5 ve 5-8 olmak üzere farklı boyutlardadır. Tank içerisinde sırasıyla yukarıdan aşağıya 1-3, 3-5 ve 5-8 olarak dizilimi yapılır. Periyodik olarak 3-4 yıl sonunda değişimi yapılmalıdır.

Medya değişiminin zamanında yapılmaması durumunda medya taneciklerinde küçülmeler ve kırılmalar meydana gelir. Bu deformeler sonucunda medya yatağı karışır ve sistem sağlıklı filtrasyon yapamaz. Bu sebeple medyaların düzenli olarak değişimi yapılmalıdır.


Ambalaj ve Depolama: Kuartz minerali 25 kg lık çuvallarda ambalajlanır. Mineral orjinal ambalajında depolanmalıdır.

Tablet Tuz

 

Tablet tuz yumuşatma sistemlerinde reçinenin rejenerasyonu amacı ile kullanılmaktadır. İçme ve kullanma suları için özel olarak rajine edilmiştir.

Ambalaj ve Depolama: Tablet tuz 25 kg lık çuvallarda ambalajlanır. Orjinal ambalajında kuru bir ortamda depolanmalıdır.

Antiskalant

Antiskalant kimyasalı Ters Ozmos sisteminin besi suyunda Ca+2 ve Mg+2 iyonlarının Ca2CO3 ve Mg2CO3 tuzları şeklinde membranların üzerinde çökelerek scale ve kabuklaşmasını engellemek amacı ile yapılmaktadır. Dolayısıyla membran üzerinde çökelerek tıkanmasını önlemek amacı ile kullanılır.

Antiskalant polimerik yapıda br üründür. Uçucu ve yanıcı değildir.

Ambalaj ve Depolama: Antiskalant 25 kg lık bidonlarda ambalajlanır. Orjinal ambalajında kuru bir ortamda depolanmalıdır.

Hidroklorik Asit (HCl)

Ters osmoz sistemlerinin çalışma performansını artırmak, sürdürebilir kaliteli üretimi korumak amacıyla ham suya membranlara ulaşmadan önce dozlanır. Böylece iyonların membranlara çökelme eğilimini azaltır.

Kullanım Şekli

Hidroklorik asit suyla seyreltilerek  Kordon Kimya yetkili teknik servis personeli tarafından suyun karakteristik özelliğine ve sistemin çalışma koşullarına bağlı olarak belirlenen değere göre dozaj pompası aracılığıyla set edilerek enjekte edilir.

Ambalaj ve Depolama

Hidroklorik asit 25 kg - 35 kg – 70 kg.lık plastik bidonlar servis edilir. Kimyasal orjinal ambalajında havalandırılmış, kuru ve gün ışığından uzak olan alanlarda depolanabilir.

Sodyum Hipoklorit (Sıvı Klor)

Ham suda bulunabilecek demir ve mangan ya da mikroorganizmaları gidermek amacı ile suya klor (NaOCI) dozlanır. Ayrıca bu kimyasal dezenfeksiyon amacı ile de kullanılabilmektedir.

Kullanım Şekli

Klor kimyasalı ham suyu dezenfekte için sistem kapasitesine bağlı olarak seçilmiş olan dozaj pompası aracılığı ile sisteme dozlanır. Uygulanması gereken dozlama miktarı suyun  karakteristik özelliklerine bağlı olarak Kordon Kimya yetkili teknik servis personeli tarafından uygun görülen değere set edilir.

Ambalaj ve Depolama

Sodyum Hipoklorit ( Klor ) kimyasalı 25 -35- 70 kg lık plastik bidonlar içerisinde ambalajlanır. Kimyasal orjinal ambalajında kuru, soğuk, günışığı ve yanıcı maddelerden uzakta depolanmalıdır.

Sodyum Metabisülfit (SMBS)

Sudaki klor (NaOCI) ters ozmoz membranlarına zarar vereceğinden, membranların öncesinde suya sodyum metabisülfit dozlanarak serbest klorun nötralize edilmesi sağlanır. Ayrıca bu kimyasal organik kirliliğe sebep olabilecek herhangi bir mikroorganizmanın da üremesini engelleyici bir özelliğe sahiptir.

Ambalaj ve Depolama

Sodyum Metabisülfit ( SBMS ) 25 kg lık paketler içerisinde ambalajlanır. Kimyasal orjinal ambalajında sudan, buzdan, asit ve okside edici maddelerden uzakta soğuk ve iyi havalandırılmış yerlerde depolanabilir.

 

Asidik Bazlı Membran Yıkama Sıvısı

Ters Ozmoz ve Ultrafiltrasyon sistemlerinde membranların üzerinde biriken iyonların belli aralıklar ile temizlenmesi işlemi için kullanılan bir yıkama sıvısıdır. Daha çok karbonat ve sülfatların çökelmesinde kullanılır. Organik asit ve inhibitörlerin karışımından oluşur.

Ambalaj ve Depolama

Asidik yıkama sıvıları 30 kg lık plastik bidonlarda ambalajlanır. Kimyasal orjinal ambalajında kapalı alanlarda 1 yıl boyunca depolanabilir.

 

Bazik Bazlı Membran Yıkama Sıvısı

Ters Ozmoz ve Ultrafiltrasyon sistemlerinde üzerinde biriken iyon ve kirlilik yükünün fazla olduğu membranlarda, daha çok bakteriyel kirliliği gidermek amacı ile kullanılan bir yıkama sıvısıdır.

Ambalaj ve Depolama

Bazik yıkama sıvıları 30 kg lık plastik bidonlarda ambalajlanır. Kimyasal orjinal ambalajında kapalı alanlarda 1 yıl boyunca depolanabilir.