Atık Su Arıtma Sistemleri

Atık su arıtma sistemi, evsel kullanımlardan kaynaklanan atık suların alıcı ortama verilmeden önce içeriğindeki kirliliklerin giderilmesi için yapılan fiziksel ve biyolojik işlemlerdir. Bu işlemler sonucunda atık sular alıcı ortama deşarj edilebilir düzeye getirilmektedir.

ATIK SU ARITMA SİSTEMİ TASARIM KRİTERLERİ

Atık su arıtma tesislerinin tasarımında bilinmesi gereken bazı parametreler; atık su debisi veya nüfus, deşarj standartlarıdır.


ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

  • Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri
  • Endüstriyel Atık Su Arıtma Sistemleri

Evsel kullanımdan kaynaklanan atık sular için; küçük kapasiteli evsel atık sular (N < 1000 kişi) paket tipte, yüksek kapasiteli evsel atık sular (N > 1000 kişi) betonarme tipte yapılabilmektedir.
Genel olarak endüstriyel arıtma sistemleri de, tasarım esaslarına bağlı olarak, betonarme tipte, paket tipte ve de PE tanklar kullanılmak üzere imal edilebilir.

EVSEL ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİ
Ev ve işyerlerinde, mutfak, WC, duş, banyo vb. kullanım alanlarından kaynaklanan atık sulardır.Kanalizasyon şebekesi olmayan bölgelerde evsel atık suların alıcı ortama deşarj edilmeden önce arıtılmaları gerekmektedir.
Evsel atık sular biyolojik olarak arıtılır. Atık su içerisinde kirlilik kaynağı organik maddeler, arıtma tesisinde üretilen mikroorganizmalar tarafından tüketilerek sudan ayrılırlar. Mikroorganizmaların yaşayabilmesi için besin maddesi ve oksijen temel ihtiyaç duydukları unsurlardır. Bakteriler besin maddesi olarak atık su içerisindeki organik maddeyi kullanırlar. Gerekli olan oksijen ise atık suyun içerisine blower aracılığıyla verilir.
Firmamız otellerden kasabalara ve şehirlere her ölçekteki yerleşimden kaynaklanan evsel atık suların arıtımında danışmanlıktan anahtar teslim tesisi kurmaya kadar her kapsamda hizmet vermektedir.

PAKET TESİSLER
Paket tesisler kapasiteye göre değişen boyutlarda epoksi boyalı sac malzemeden yapılırlar. Taşınması ve montajı kolay kompakt ünitelerdir.

BETONARME TESİSLER
Büyük kapasiteli arıtma tesisleridir. Kapasiteye göre özel olarak dizayn edilmektedirler

ENDÜSTRİYEL ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİ

Endüstriyel atık sular fabrikaların üretimlerinden kaynaklanan ve her fabrika için farklı özellikler gösteren atıklardır. Tasarımda ilk adım proses ve kirlilik profilinin çıkartılmasıdır. Daha sonra arıtılabilirlik çalışmaları da yapılarak atık su karakterine göre en uygun sistem tasarlanmalıdır. Endüstriyel atık su arıtım tesisleri prosese bağlı olarak kimyasal arıtma ve biyolojik arıtma ünitelerinin birinin veya ikisinin birlikte uygulandığı sistemlerdir.
Endüstriyel atık suların arıtılmasında kullanılan paket tip sistemler; hızlı karıştırma, yavaş karıştırma, plakalı çökeltme ve filtrasyon işlemlerini içermektedir. Yüksek oranda yağ içeren atık suyu olan sektörlerde arıtma girişine yağ tutucu ünite de paket olarak ilave edilebilmektedir. Yağlar lamella (plaka) yardımıyla sudan ayrılmakta ve gerekmesi durumunda üst sıyırıcı ile sudan ayrılmaktadır. Kimyasal madde hazırlama ve dozlama ekipmanları ünite üzerinde yer almaktadır. Paket arıtma üniteleri tüm borulama ve kontrol panosu üzerine monte edilmiş şekilde işletime hazır halde teslim edilir.