Demineralize - Mix-Bed Sistemler

Demineralizasyon (Deiyonizasyon):  Su içerisinde çözünmüş olarak bulunan artı yüklü iyonların (sodyum, magnezyum, kalsiyum, potasyum) ve eksi yüklü iyonların (klorür, bikarbonat, sülfat) iyon değiştirici reçineler kullanılarak sudan alınması, suyun saflaştırılması işlemine demineralizasyon veya deiyonizasyon denir.  (Her iki kavramda aynı anlama gelmektedir.)  Bu işlemden geçirilerek elde edilen say suya deiyonize su denir.

Demineralizasyon (Deiyonizasyon) Sistemi:  İyon değiştirici reçinelerin kullanıldığı ve sistemin çıkışında saf suyun üretildiği sistemlere deiyonize sistem denir. 

Deiyonize sistemler: katyon reçinenin kondugu katyonik reçine tanki (kolonu), anyonik reçinenin kondugu anyonik reçine tanki (kolonu), katyonik reçinenin rejenerasyonunda kullanilan asit kimyasal tanki, anyonik reçinenin rejenerasyonunda kullanilan baz kimyasal tanki ve sistemin kontrolünde görev yapan valf ve diger otomasyon ekipmanlarindan olusur. 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta  "saf su"  olarak tanimlanan su, sıfır iletkenlik değerine sahip su demek değildir. Tek başına deiyonizasyon işlemiyle suyun içindeki çözünmüş iyonların ancak % 90 - 95 alınabilir asla ek bir ünite olmadan % 100 saf su elde edilemez.  Saf suyun istendiği proseslerde deiyonize sistem çıkışına mix-bed ünite ilave edilerek saf su elde edilir.  

DEİYONİZE SİSTEMİ ÇALIŞMA ŞEKLİ

Ön filtreleme işleminden geçen su ilk olarak katyonik reçinenin olduğu tanka gelir.  Buradan geçerken yapısındaki + yüklü iyonlar reçine üzerinde bulunan H+ iyonları ile yer değiştirir.  Yani suda bulunan katyonlar (kalsiyum, magnezyum, sodyum) reçineye, reçinedeki hidrojen iyonu da suya geçer.  Böylece deiyonizasyon işleminin ilk basamağı gerçekleşmiş olur.  Katyonik reçine kolonundan çıkan su bu seferde anyonik reçinenin bulunduğu anyonik reçine kolonuna gelir. Burada da reçine içerisinden geçerken yapısındaki - yüklü iyonlar reçinede bulunan OH- iyonları ile yer değiştirir.  Yani suda bulunan anyonlar (klorür, bikarbonat, sülfat) reçineye, reçinedeki hidroksit iyonu da suya geçer.  Deiyonizasyon işleminin ikinci basamağı da gerçekleşmiş olur.

Suya reçinelerden bırakılan H+ ve OH- iyonları birleşerek H2O yani su molekülünü oluştururlar.  Bu işlem reçineler doyuma ulaşana kadar devam eder. Reçine miktarları projenin başında arıtılacak suyun debisi, iletkenliği ve çıkışta istenen suyun saflık değerine bağlı olarak belirlenir.  Sistemin bir ekipmanı olan iletkenlik ölçer hat üzerinde geçen suyun iletkenliğini on-line olarak ölçer. Ne zaman ki geçen suyun iletkenliği istenilen değerin üstüne çıkarsa sistem hiçbir müdahalede bulunulmadan kendisini otomatik olarak yıkamaya alır.  Katyonik reçine tankı kuvvetli asit solüsyonu ile anyonik reçine de baz solüsyonu olan kostik ile yıkanır.  Böylece reçineler tekrar servise hazır hale getirilmiş olur.  

KULLANIM ALANLARI

Deiyonize Sistemler, saf su ihtiyacının olduğu endüstriyel tesislerde kimya, kozmetik, otomotiv, ilaç, yüzey kaplama imalathanelerinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Mixbed Sistemler:  Katyonik ve anyonik reçinenin tek kolonda (tankta) bulunduğu mix (karışık) yataklı sistemlerdir.

Mixbed sistemleri özellikle suyun iletkenliğinin çok düşük  (< 0,1 µS/cm) istendiği tesislerde kullanılır.

Mixbed Üniteleri otomotik veya manuel valf, reçinenin konduğu reçine kolonu (tankı) ve mixbed reçine mineralinden oluşur.  Arıtılacak olan suyun iletkenlik değerine, ihtiyaç debisine ve en önemlisi çıkışta istenilen iletkenlik hassasiyetine bağlı olarak projelendirilirler. Bu sistemlerdeki reçine rejenere edilemez. 

Mixbed sistemleri genelde tek kullanılmazlar ama işletmelerde düşük hassasiyetteki iletkenliği yakalamakta kullanılan önemli sistemlerdir.  Bu yüzden genelde işletmelerde deiyonize sistem veya ters ozmoz çıkışına sistemin dizaynı yapılır.

KULLANIM ALANLARI

Özellikle otomotiv, cam isleme, ilaç, kozmetik, hassas kaplama atölyelerinde yaygın olarak tercih edilen sistemlerdir.