Ultrafiltrasyon Sistemleri

Ultrafiltrasyon üniteleri temelde bir fitreleme işlemidir.  UF suyun kimyasal yapısında herhangi bir değişiklik yapmadan suyun tüm fiziksel özelliklerinde maksimum düzeyde iyileştirme yapar.  UF teknolojisi sayesinde suda bulunan tüm AKM, bulanıklık, sularda bulunması muhtemel bakteri ve virüslerin tamamı giderilmektedir.  Bu yöntem özellikle kaynak suları veya içme suları arıtımında çok önemli bir avantaj sağlamaktadır.

UF tekniğini kullanarak su arıtımında kendi başına veya Ters Ozmos öncesinde uygulanabilmektedir.  UF modülleri 0.01 mikron por çapına sahip membran yapısı ile kimyasal kullanımına gerek kalmadan bakteri, virüs ve diğer mikroorganizmalar için tam bir bariyer görevi görerek mükemmel bir filtrasyon sağlar. 

Bilindiği gibi içme sularında meydana gelen mikrobiyolojik kirliliklerin gideriminde en çok uygulanan yöntemlerden biri suya klor dozajı yapmaktır.  Bu mikroorganizmaların giderimi üzerine etkisi oldukça fazla olmakla beraber %100 değildir, bazı sporlu mikroorganizmalar gibi dezenfektanlara mukavemet edebilen organizmalar ancak UF membranları ile tutulabilmektedir.   UF sistemlerinde kullanılan membranların por çapları mikroorganizmaların çaplarından küçük olduğu için %100 güvenle sudan arıtımı sağlanmış olur.  Bunun dışında suda bulunan organik maddeler ile klor bileşiklerinin, THM (trihalometan) ‘ler oluşturduğu ve bu THM ‘lerin insan bünyesi üzerine toksik etkisi geri dönülmez rahatsızlıklara neden olduğu bilinmektedir.  Bu anlamda ultrafiltrasyonun suya herhangi bir katkı maddesi vermemesi, artık ürün bırakmaması, istenmeyen oksidatif maddeleri üretmemiş olması en önemli avantajlarıdır.

UF modülleri, yüzeysel suların mükemmel filtrasyonun yanında, konvansiyonel biyolojik ve kimyasal arıtma çıkış sularının, ters ozmos sistemlerine beslenebilmesine olanak sağlamakta atıksu geri kazanım projelerinde önemli yer tutmakta ve deniz suyu ozmos sistemlerinin ön arıtımında oldukça fazla kullanılmaktadır.

Sistemin geri yıkamaları ve temizleme işlemleri otomasyon ile yapılır. 

UF SİSTEMLERİNİN UYGULAMA ALANLARI

 • Kaynak suyu şişeleme tesisinde
 • Deniz Suyu filtrasyonunda
 • Gıda ve İçecek suyu filtrasyonunda
 • Atıksu filtrasyonunda

UF SİSTEMLERİNİN AVANTAJLARI

 1. UF birimleri suyu 0,02 mikron seviyesinde filtreledikleri için STERIL SU üretir.
 2. UF sistemi, tam otomatik ters yıkama ve kimyasal dezenfeksiyon grubunu da içeren komple bir sistemdir.  Kartuş filtreler ile yapılan filtrasyon işlemine kıyasla en büyük avantajı, EL DEGMEDEN TAM OTOMATIK TERS YIKAMA VE KENDI KENDINI DEZENFEKSIYON özelliğidir.
 3. UF birimleri düşük ve yüksek pH kimyasallara ve 200 ppm gibi yüksek klorlu suya dayanıklıdır, bu sebeple UF’nin dezenfeksiyonu çok başarılı olarak yapılır.
 4. UF birimleri ayırdıkları katıları kolayca dışarı atar. Bu sebeple UF öncesi 100 – 150 mikron seviyesinde suyu filtrelemek yeterlidir.
 5. UF ile filtrasyon 3 bar kadar su basıncı ile yapıldığından isletme gideri düşüktür.
 6. UF sistemi kendi kendini ters yıkarken yalnızca su debisinin %3 - %5 ‘i kadar su atar.
 7. UF birimleri uzun ömürlüdür, filtre kartuşu gibi sık sık değiştirilmez.
 8. UF sistemi çok az yer kaplar.