Ters Ozmos Sistemleri

Klasik arıtım sistemlerinin yetersiz kaldığı sulara  (iletkenliği yüksek olan kuyu suları, deniz suları vb.)  uygulanan, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran, saf su eldesine yönelik membran filtrasyon işlemine Ters Osmos denilmektedir.

Ters osmos sisteminin çalışma prensibi; cihaz üzerinde bulunan membranlar sayesindedir. Su, membranlar üzerinde bulunan gözeneklerden, yüksek basınç altında geçmeye zorlanır.  Bu işlem esnasında su molekülleri ve bazı inorganik moleküller bu gözeneklerden geçebilirken suyun içindeki maddelerin çoğu bu gözeneklerden geçemez ve konsantre su olarak dışarı atılır.  Membran yüzeyinin sürekli olarak temiz ve tıkanmadan kalmasını sağlayan ise, membran elementi içinde gerçekleşen “çapraz akış” işlemidir.

Çapraz akış sayesinde, bir kısım sıvı  (ürün suyu)  membrandan geçerken, bir kısım sıvı  (yoğun su)  membran yüzeyine paralel hareket ederek safsızlıkların membrana yapışmasını engeller.  Yapılan bu işlem diğer filtrasyon sistemlerine göre çok daha iyi kalitede su elde etmeye olanak verir. 

Membran üzerinde suyun geçişine izin veren gözenekler son derece ufaktır. (Yaklaşık 1 mm ‘nin 2.000.000′da biri delik çapı). Böyle ufak bir gözenekten sadece su molekülleri ve bazı çok ufak inorganik moleküller geçebilmektedir. Diğer moleküller ise konsantre su fazında sistemden dışarı atılır.

Ters Osmos sistem dizaynı, membran üreticileri tarafından sağlanan simülasyon programı ile yapılmaktadır.  Ters Osmos ünitesinin içereceği membran sayısı, membran tipi, uygulanacak basınç, geri kazanım oranı gibi bilgiler, ancak ham su karakterinin çok iyi analiz edilmesi ile elde edilebilir.

Ham su, ters ozmos sistemine girmeden önce membranları korumak ve ömrünü uzatmak için bir takım filtrelerden uygun süzülme hızında geçirilerek ön arıtma yapılmalıdır.  Buna ilaveten membran öncesinde suya, iyon ve minerallerin çökelmesini engelleyecek antiskalant dozajları yapılır.  Böylece membranların performansı optimum seviyede tutulur.  Gerekli durumlarda sistem çıkışında pH dengeleme yapılır.

Sistem tüm ekipmanları kontrol edecek şekilde tasarlanmış bir PLC tarafından yönetilir, insan müdahalesine gereksinim yoktur.

Reverse Ozmos sistemleri saf su, içme suyu, özel proses sularının hazırlanmasında düşük işletme maliyeti ve kolay işletim özelliğiyle etkin ve yaygın olarak kullanılarak diğer arıtım sistemlerinin önüne geçmiştir.

TERS OZMOS SİSTEMİ KULLANIM ALANLARI                                         

 • Şebeke ve Kuyu Sularından İçme Suyu Üretimi
 • Deniz Suyundan Tatlı Su Üretimi
 • Buhar Kazanı Besi Suyu Üretimi
 • Gıda ve Meşrubat Sanayi
 • Atık Suyun Geri Kazanımı
 • Kimya ve Kozmetik Sanayi
 • Proses Suyu Üretimi
 • Metal Kaplama Sanayi
 • Diyaliz Merkezleri
 • Laboratuarlar
 • Tekstil Sanayi
 • Enerji Santralleri