Filtrasyon Sistemleri

Sondaj, kuyu, yüzey, şebeke vb. kaynaklardan temin edilen suların içerisinde bulunan, askıdaki inorganik maddeler, toz, kum, kil, silt, demir, sanayi atıkları, çürümüş bitki ve hayvan atıkları vb. askıdaki katı maddeler suda bulanıklığa, makina ve tesisatlarda tıkanıklığa, enerji sarfiyatına ve bakteri üremesi için uygun ortam oluşumuna neden olurlar.

Suların bulanıklığının giderilmesi amacı ile uygulanan yöntemlere “FİLTRASYON” denir.

Bulanıklık ölçme birimi NTU (Nephalometric Turbidity Unit) ‘dur.

Çıplak gözle suya bakıldığında 20 NTU ‘ya kadar berrak su görünmektedir, ancak içme suyu standartlarında 5 NTU ‘nun altında olması istenir.

Filtrasyon üniteleri; kapasite, kullanım alanları ve istenilen filtrasyon kalitesine göre, değişik dizaynları mevcut olup, çalışma şekillerine göre Manuel ve Otomatik olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.

AVANTAJLARI

  • Filtrasyon üniteleri, sudaki bulanıklığı giderir
  • Filtrasyon üniteleri, su ile çalışan tüm cihazları korur
  • Filtrasyon üniteleri, kendisinden sonra kullanılan su arıtma ünitelerini korur ve çalışma verimini arttırır.

KULLANIM ALANLARI                                                                     

   Evler                               

   Hastaneler

   Villalar

   İlaç Sektörü

    Apartmanlar

   Kimya Sektörü

    Okullar

   Ağaç Sektörü

    Restaurantlar

   Su Şişeleme Tesisleri

    Oteller

   Araba Yıkama Tesisleri

    Fabrikalar

   Gıda Sektörü   

FİLTRE ÇEŞİTLERİ
SICAK SU FİLTRELER

Sıcak suyun kullanıldığı alanlarda filtrasyon ihtiyacının karşılanması amacıyla uygulanırlar.  Filtre gövdeleri 100 C ‘ye kadar sıcaklıklara dayanır.  Daha yüksek sıcaklıklardaki sular için, özel olarak dizayn edilen malzemelerden mamül filtreler de bulunmaktadır.  Gövde malzemesi paslanmaz çeliktir.  Suda bulunan tortuları tutmanın yanı sıra, suyun sıcaklığı nedeniyle de suda oluşan kireç partiküllerini, metal parçacıklarını da tutarlar.  50µ ve 100µ filtrasyon hassasiyetine sahiptirler.

SEPARATÖR FİLTRELER

Seperatör Filtre sistemleri özgül ağırlığı sudan fazla olan katı maddelerin ve partiküllerin santrifüj kuvveti etkisi ile sudan uzaklaştırılması prensibine göre çalışır.  Su, giriş bölmesine teğet olarak girerken oluşan santrifüj etkisi nedeni ile sudan ağır olan partiküller, cihaz çeperlerine doğru savrulur ve spiral hareketlerle toplama bölgesine doğru inerler.  Filtrenin alt haznesinde toplanan partiküller periyodik veya sürekli olarak manuel veya otomatik olarak boşaltılır.  Partiküllerden ayrılmış olan su separatörün ortasındaki girdap vasıtası ile yukarı doğru çekilir ve çıkış hattına geçer.

KARTUŞ FİLTRELER

Kartuş Filtre Sistemleri, filtre gövdesi ve kartuşlardan oluşmaktadır.  Filtre gövdesi suyu arıtacak ana eleman olan kartuşlara yuvalık görevi yapar.  Filtre gövdeleri paslanmaz çelik veya karbon çelik malzemelerden imal edilebilir.  Kartuş Filtre Sistemlerinde kullanılan kartuşlar değişik mikron hassasiyetlerine sahiptir.  Bu nedenle değişik kapasiteler için uygun hassasiyette, uygun sayıda ve uygun özellikteki kartuşlar ile mikron mertebesinde hassas filtrasyon yapmak mümkündür.  Filtreye giren ham suyun özellikleri ve filtrelerin kullanım süresi, kartuşların kirlenme sürelerini etkileyen kriterlerdir.  Kirlenen kartuşlar filtrenin basınç kaybını arttıracağı gibi filtreleme hassasiyetini de azaltacağı için değiştirilmelidir.

 TORBA FİLTRELER

Torba Filtre sistemleri filtre gövdesi ve torba filtrelerden oluşmaktadır.  Filtre gövdesi suyu arıtacak ana eleman olan torba filtreye yuvalık görevi yapar.  Filtre gövdeleri paslanmaz çelik veya karbon çelik malzemelerden imal edilebilir.  İçeriden dışarıya olan sıvı akışı ile tüm partikül ve pislikler torba filtrenin içerisinde kalmaktadır.  Torba filtre kirlendiği zaman yıkanabilir özelliktedir.