SOLVENT BAZLI YAĞ SÖKÜCÜLER

Solventlerle yüzey aktif maddelerin karışımıdır.  Su bazlı yağ sökücülere kıyasla daha hızlıdırlar.  Isıtma gerekli değildir.  Uçuculukları yapacakları işe göre ayarlanmıştır.  Kullanırken yanıcı olup olmadıklarına dikkat edilmelidir.  Solvent esaslı ürünler yeterince havalandırılan ortamlarda kullanılmalıdır.

SD-101                Su ile emülsiyon yaparak karışır.  Klorlu solvent içermez. Su emilsiyonu viskoz akışkandır, bu yüzden özellikle dik yüzeylere tutunur. 10 dakika gibi kısa sürede tüm yağ artıklarını çözer.  Su ile 4 kat çoğaltılabilir.

SD-102                 Klorlu solvent içerir. Su ile emülsiyon yapar. Sirkülasyon yöntemi ile ağır yağ, fuel-oil birikintilerini temizlemek mümkündür. Yanmaz.

SD-103                 Klorlu solventlerle hidrokarbonların karışımıdır. Kopma voltajı yüksek yalıtkan sıvı olup elektrikli motor ve sistemlerin temizliği için kullanılır.

SD-104                 Klorlu solvent  içermez.  Hiçbir kalıntı bırakmadan yüzeyi temizler.

SD-105                 Yanıcı olmayan soventler karışımıdır. Daldırma ile kullanıma uygundur.  Ağır yağ ve karbonlaşmış birikintileri hızla çözer. Uçuculuğu ayarlıdır.

SD-106                 Poiüretan kalıntılarını sökebilen solventler karışımıdır.

SD-107                 Daldırma usulü ile kullanılabilen boya ve karbon sökücü Klorlu solvent ve organik asit , yüzey aktifler içerir. Iki fazlıdır.

SD-108                 Daldırma usulü ile kullanılabilen boya ve karbon sökücü Klorlu solvent ve organik asit içerir. Tek fazlıdır.

SD-109                 Hassas elektronik kart ve alet temizliği içindir. Yanıcı ve parlayıcıdır. Plastiğe zarar vermez. Hızla hiçbir kalıntı bırakmadan uçar.

SD-110                 Sıkışmış cıvata ve bağlantı açıcı

SD-111                 Plastik temizleyici

SD-112                 Karbon birikintilerini çözmek için idealdir.

SD-113                 Jel kıvamında fırça ile tatbik edilebilen boya sökücüdür.