KAZAN KORUMA KİMYASALI

AQUALAND BC-101

Yumuşak su kullanılan buhar kazanı suyu için kışır önleyicidir.  Özel polimer ve fosfonat içerir.  Fosfat içermez dolayısı ile kazan çamuru oluşmasını önler.  Blöf oranını azaltır.

AQUALAND BC-102

Yumuşak su kullanılan buhar jeneratörleri için tasarlanmış kışır ve korozyon önleyicidir.  Özel polimerler ve fosfonat içerir.  Fosfat içermez, dolayısıyla kazan çamuru oluşmasını önler.

AQUALAND BC-103

Sert su kullanılan buhar kazanı suyu için kışır ve korozyon önleyicidir.  Polifosfat, hidroksit alkali, tortu dağıtıcı polimerler ve demirkompleks bağlayan kimyasallar içerir.  Kabuk oluşturan kalsiyum ve magnezyum tuzlarını, kazan suyundaki yeterli hidroksit alkali ve fosfat ile yumuşak, yapışkan olmayan çamur şekline dönüştürür.

AQUALAND  BC-104

Buhar kazanı suyu için oksijen tutucu korozyon önleyicidir.  BOS1 oksijenin sebep olduğu buhar kazanı, buhar hatları, degazör ve yardımcı ekipmanlardaki korozyonu önler.  Sodyum sülfit ve sülfit metasülfit içerir.  İhtiva ettiği katalizör nedeniyle oksijenle hızla reaksiyona girer.

AQUALAND  BC-105

Buhar kazanı suyu için Oksijen Tutucu korozyon önleyicidir.  BOS2 oksijenin sebep olduğu buhar kazanı, buhar hatları, degazör ve yardımcı ekipmanlardaki korozyonu önler.  DEHA içerir. İhtiva ettiği katalizör nedeniyle oksijenle hızla reaksiyona girer.

AQUALAND  BC-106

Orta sertlikte besi suyu ile çalışan, buhar kazanlarında ve buhar hatlarında oksijen korozyonunu önlemek için geliştirilmiştir.  Korozyon sonucu oluşan veya besi suyunda bulunan demiri suda çözünen kompleks halinde bağlar.

AQUALAND BC-107

Buhar hatlarında karbondioksit korozyonunu önleyicidir.  Nötralize edici aminler içeren özel bir üründür.  Kazan taşının ve oksijenin zararını önlemede yardımcı ürün olarak başka kazan bakım ürünleri ile beraber kullanılmak için hazırlanmıştır.

AQUALAND BC-108

Buhar hatlarında karbondioksit korozyonunu önleyicidir.  Nötralize edici özel bir üründür.  Kazan taşının ve oksijenin zararlaını önlemede yardımcı ürün olarak kazan bakım ürünleri ile beraber kullanılmak için hazırlanmıştır.  Uzun kondens hatları için uygundur.

AQUALAND BC-109

Yumuşak su kullanılan buhar kazanı suyu hatları için kışır ve korozyon önleyecidir.  Oksijen tutucu ve kondens hattı koruyucu kimyasalları da içerir. Komple bir üründür.  Tek ürünle su şartlandırmayı mümkün kılar.

AQUALAND BC-110

Buhar kazanlarında ve soğutma sistemlerinde hidroksit alkalinite ayarlayıcıdır.  Çabuk reaksiyona giren özel bir üründür.  Her türlü su tasfiye sistemlerinde kullanılan konsantre OH alkalinite arttırıcısıdır.

AQUALAND BC-111

Buhar kazanı ve sıcak su kazanları için online kışır temizleyicidir.  Buhar kazanlarında kışır ve çamur temizleyici olarak formüle edilmiştir.  Aynı zamanda kazan çamuru incelticisi ve demir iyonlarını tutucu olarak görev yapar.