TERS OZMOS İÇİN ANTİSKALANT


TORTU / SİLİKA İNHİBİTÖRÜ VE DİSPERSANTI

Silika, Sülfat ve karbonat çökmesini engeller & Demir ve Silikayı disperse eder

  • Karbonatlı, fosfatlı, sülfatlı ve silikalı birikintilerin engellenmesinde etkilidir.
  • Demir, mangan ve diğer metal iyonlarının stabilizasyonunu sağlar
  • Metal oksitlerin, koloidal silikanın ve alüminyum silikatın dispersiyonunu sağlar
  • Sert birikintilerin oluşturduğu kristal yapıyı bozar ve oluşumunu engeller.

Problem: Dünya genelinde kurulu çoğu Ters Ozmos sistemlerinde, silika veya diğer tortu birikimleri yüzünden yüksek geri kazanım oranları elde edilemez.  Bununla özellikle silika miktarı yüksek kuyu sularında karşılaşılır.  Zamanla sistemin geri kazanımı ve ürün suyu debisi düşer.

Çözüm: Uygun Antiskalant ile; silika, karbonat, sülfat, fosfat, demir ve florid bileşikleri gibi mineral tortu formasyonlarını kontrol ederek, Ters Ozmos sistemlerini korur ve verimini arttırır.   Su kalitesine uygun seçilen Antiskalant ile sistem geri kazanımı artar ve geniş bir uygulama alanı için uygun bir çözüm olur.

Uygulama: İyi bir karışım sağlanabilmesi için türbülanslı bir noktadan Ters Ozmos sistemine bir dozaj pompası ile dozajlanmalıdır.  Bu genellikle güvenlik filtresi ve yüksek basınç pompasından önceki bir noktadır.

Dozaj miktarı besleme suyu kalitesine ve geri kazanım oranına göre değişiklik arz etse de normalde 2-5 ppm arasında değişir.

Talimatlara göre kullanıldığında çökelme, kristalleşme ve membranda tıkanıklık meydana gelmez.

Kimyasal Seçimi için Parametreler: Kalsiyum Sertliği, Bikarbonat, Magnezyum, Klorür, Fosfat, Demir, Sülfat, Silika, pH, İletkenlik, Cihazın Verimliliği, Cihazın Debisi       

BW-101               Kalsiyum karbonat, sülfat ve demir için etkili ürün

BW-102               Yüksek kalsiyum ve silikaya etkili temizleme özellikli ürün

BW-103               Kalsiyum sülfat, karbonat ve demir için etkili ürün

BW-104               Kalsiyum karbonat, demir ve silika için etkili ürün

BW-105               Kalsiyum karbonat, sülfat ve demir için etkili ürün

BW-106               Yüksek silika ve kalsiyum için etkili ürün

BW-107               Yüksek kalsiyum ve silikaya etkili temizleme özellikli ürün

BW-108               Klor indirgeyici ve mineral birikintilere etkili ürün

BW-109               Mikrobiyolojik kirlilik ve mineral birikintilere etkili ürün

BW-110                Yüksek silika, kalsiyum ve organik kirlilikler için etkili ürün

BW-111                Deniz Suyu Ters Ozmos sistemlerine özel yüksek performanslı ürün

BW-112                Kuyu Suyu Ters Ozmos sistemlerine özel yüksek performanslı ürün